Skip Navigation
 

Energia odnawialna

Odnawialne źródła energii, czyli energia wiatru, - słońca (cieplna, fotowoltaiczna lub skoncentrowana), wodno-elektryczna, pływy morskie, geotermiczna, z biomasy – są alternatywą dla źródeł nieodnawialnych czyli paliw kopalnych. Ich wykorzystanie pozwala redukować emisję gazów cieplarnianych, zdywersyfikować dostawy energii oraz zmniejszać nasze uzależnienie od dostaw surowców energetycznych z niepewnych lub ulegających okresowym wahaniom rynków  jak ropa czy gaz.
Wzrost wykorzystania OZE pobudza również tworzenie miejsc pracy, rozwój nowych technologii oraz poprawia bilans handlowy.
(źródło: Komisja Europejska)


Jaki potencjał posiada nasz kraj  w zakresie rozwoju rynku OZE?
Polskę oraz kraje takie jak Czechy, kraje nadbałtyckie i Grecjaemożna zaliczyć do rynków rozwijających się w OZE. Wiąże się to z tym, że przedsiębiorstwa, koncerny zajmujące się OZE ciągle obserwują przemiany prawne zachodzące w tych krajach i są gotowi na wykorzystanie nowych możliwosci i już teraz dokonują fuzji i przejęć zakładając że dana inwestycja przyniesie stały dochód. Polska do mocnych stron możliwości wykorzystania OZE zaliczyć może przede wszystkim wiatr  i biomase.
 
 
« powrót|drukuj