Skip Navigation
 

Instytut Badań Energii Wodnej

Na terenie Polski południowej zawiązują się struktury Klastra Wodnego Polski Południowej którego koordynatorem będzie Instytut Badań Energii  Wody. 

Celem Spółki jest rozwój gospodarczy województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego poprzez prowadzenie prac badawczo – rozwojowych oraz badań przemysłowych nad wykorzystaniem energii wodnej do produkcji energii w rozproszeniu jak również prac badawczych dokumentujących zasoby wód podziemnych wykorzystywanych na cele energetyczne. W ramach instytutu prowadzony będzie inkubator przedsiębiorczości oraz centrum innowacyjnych technologii pro energetycznych opartych na energii wodnej, pro środowiskowych oraz technologii z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) opartych na energii wodnej. Działalność Spółki koncentrować się będzie na realizacji przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców zrzeszonych wokół Klastra Wodnego Polski Południowej oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu,  jednostkami samorządu terytorialnego lub związkami jednostek samorządu gospodarczego, organizacjami badawczymi oraz stowarzyszeniami branżowymi.

 


 
 
« powrót|drukuj