Skip Navigation
 

Sukces konferencji o ESCO

Wielkim sukcesem zakończyła się konferencja  poświęcona tematyce ESCO oraz efektywności energetycznej i jej wpływowi na wartość nieruchomości.
W konferencji wzięło udział ponad 60 osób zaangażowanych i zainteresowanych tematyką redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery poprzez poprawę efektywności energetycznej.

 

Na konferencji został odczytany list prof. J.Buzka do uczestników który odczytał Adam Wojewodzic, Prezes Zarządu Instytutu Badań Energii Wodnej, Pełnomocnik Zespołu Doradców Klastra Energetycznego Sp. z o.o. ds. Centrum Efektywności Energetycznej, przedstawiciel Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej.

 

"Bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję pt: "Możliwości obniżenia emisji dwutlenku węgla poprzez działalność ESCO - Energy Saving Company. Wpływ cechy "efektywność energetyczna" na wartość nieruchomości. Niezmiernie żałuję, że obowiązki wynikające z pełnienia funkcji Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego nie pozwoliły mi na osobisty udział w konferencji.

 

Każda z dróg prowadząca do poprawy efektywności energetycznej jest słuszna i konieczna. Ograniczając zużycie energii pochodzącej z paliw kopalnych ograniczamy emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa oraz przedsiębiorców utrwala się zachowania proenergetyczne, dywersyfikację źródeł energii, jej tranzyt i racjonalne nią gospodarowanie.

 

Godnym poparcia i pochwały jest projekt Klastra Energetycznego który poprzez współpracę sektorów przedsiębiorczości, samorządu oraz nauki gromadzi instytucje i ośrodki przyjazne energii. Jest to doskonała droga do efektywnego wykorzystania funduszy europejskich na rozwój i podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw a tym samym polskiej gospodarki. Innowacyjna branża energetyczna to przecież gwarancja bezpieczeństwa energetycznego. Branża odnawialnych źródeł energii (OZE) ma szansę stać się w najbliższym dziesięcioleciu jedną z wiodących i najbardziej dynamicznie rozwijających się branż gospodarki światowej.

 

Życzę Państwu aby ta konferencja stała się przykładem dobrej promocji firm typu ESCO oraz prezentacji ich skuteczności i gwarancji osiągnięcia zamierzonego efektu ekonomicznego i ekologicznego.

 

Popieram działania Partnerów Klastra Energetycznego zaangażowanych w realizację projektu a Zespołowi Doradców Klastra Energetycznego życzę wytrwałości w dążeniu do ambitnego celu jakim jest projekt: Centrum Efektywności Energetycznej - parkiem transferu technologii i wiedzy o odnawialnych źródłach energii.

 

Prof. Jerzy Buzek
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

 

Część wykładu  pn:  "Zjednoczona Europa - silana gospodarka",  jaki wygłosił prof. Buzek w dniu  19 listopada br. na auli Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej można oberzeć na stronie www.filmfactor.pl

 

Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Infrastruktury

oraz Pani Poseł Mirosława Nykiel która objęła patronatem wszelkie działania związane z realizacją projektu pn: "Centrum Efektywności Energetycznej parkiem transferu i wiedzy o odnawialnych źródłach energii".


 

Materiały z konferencji są możliwe do odebrania poprzez kontakt email: biuroklastra@klaster-energetyczny.pl


Przypominamy, że opomiarowany obiekt badawczy, nad którym trwają prace badawcze prowadzone przez UR im Hugona Kołłątaja nt. zachowania ciągłości dostaw dostępny jest na witrynę jednego z Partnerów  Klastra Energetycznego     

 

Galeria zdjęć:

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
« powrót|drukuj